Záměrem online zinu add je přidat se do veřejné diskuse o postavení a působení žen v rozmanitých kulturních strukturách. Klíčovými slovy jsou pro nás hlavně fluidita, proces, otevřenost, péče a udržitelnost. Žena zde přitom není chápána pouze jako genderem určená a biologicky daná entita, ale jakožto symbol utlačované, vykonstruovaně slabé nebo archetyp někoho, kdo není systémem brán vážně.

add chce vyvrátit některé stereotypy zkoumáním současných sociálních fenoménů skrze feministickou perspektivu a mapování práce českých a slovenských (queer) kreativců

+

Za svou základní stavební jednotku považuje add akt přídatku a manifestaci statementu, který vždy počítá (+) se svou vlastní korekturou.

 

KREDITY

Šéfredaktorky
Zeynab Gueye // zeynab.gueye@gmail.com // @liminalz_
Denisa Červená // denis.cervena@gmail.com // @denis.cervena

Autoři / Autorky
SEZNAM

Logo Grafika
Felix Filip // @fjelix

Anglický překlad
Kateřina Šímová

Kreativní vize webu
Jakub Ra // @jakubra____

Publikováno v
Praha, Česká Republika

Kontakt
add.online.zine@gmail.com
@add.zn

© add 2020