Jednou z oblastí, kterým se chce add zine věnovat, je oblast neformálního vzdělávání. Ve spolupráci s pražskou Synth Library se zabývá alternativními způsoby, jakými poskytnout prostor pro kreativitu a posílení vlastního hlasu dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Do projektu chceme vnést i svoji kreativitu v podobě tanečních a DJských workshopů. Obě tyto aktivity vnímáme jako možnosti seberealizace a svobody projevu. Naší dlouhodobou snahou je s dětmi mluvit i o opakovaní stereotypů, které mají za důsledek rozličné formy diskriminace, ať už genderové či rasové.

Na jaře tohoto roku jsme tak zahájily*i toto úsilí projektem „Opakování není matka moudrosti“ ve spolupráci s dětmi z dětského domova v Horní plané. Cílem našich setkání je vést s dětmi dialog o způsobech, jakými by se mohly v různých, zejména uměleckých sférách, realizovat a rozhodovat o uplatnění své vlastní tvořivosti. Spolu s umělcem Jakubem Ra, který současně vede modelingovou agenturu New Aliens, Mariií Čtveráčkovou, zakladatelkou pražské Synth Library, a drag queen Smokee jsme se při prvním setkání spolu s dětmi věnovaly*i i rozhovoru o možné svobodě identit a předsudcích, které jsou společensky neustále obnovované a reprodukované. Odtud také název „Opakování není matka moudrosti“. Výstupem tohoto setkání je kolekce triček, která jsme společně potagovaly*i, pomalovaly*i a následně i nafotily*i.