PUSSY IS THE NEW DICK

statement for #0 issue

TO BE A PUSSY DOESN’T MEAN TO BE A WOMAN
TO BE A DICK DOESN’T MEAN TO BE A MAN
TO BE A WOMAN DOESN’T MEAN TO BE FEMININE
TO BE A MAN DOESN’T MEAN TO BE MASCULINE
TO BE FEMININE DOESN’T MEAN TO BE FRAGILE
TO BE MASCULINE DOESN’T MEAN TO BE INCONSIDERATE
THE POWER IS IN FLUIDITY
THE POWER IS IN SOFTNESS

THE POWER IS IN CARE

WHATEVER YOU ARE.

Dnes, snad viditelněji než kdy dříve, dochází ke střetu dvou světů. Světa, který nás obklopuje a světa, kterým bychom obklopeni být chtěli. Nulté vydání zinu add na tuto kolizi nahlíží dvěma odlišnými způsoby.

1/ Bez existence takové kolize by nebylo pokroku. Projevuje se snad nejviditelněji v oblasti digitalizace. Zadáváme do přístrojů své vlastní cíle, cestují pak od jedné k druhému a vrací se nám zpětně po částech, které nás ovlivňují poměrně neznámými způsoby. Mnoho přijatého z obrazovek našich telefonů a počítačů je podprahové. Je to zároveň i lidské, jenomže tato nejasná forma přenesené lidskosti se k nám dostává bez kontextu. Mezi námi a digitálním se tak vytváří zcela nová a autentická intimita. Vztah, který je pro nás samotné prostředkem k porozumění a pohodlí ve světě kolem nás.

2/ Možnost takového pohodlí a porozumění add spatřuje i v komunitách a institucích, které si uvědomují, že právě kolize reálného a vytouženého člověku často způsobuje úzkost a pocit bezmoci. Jsou to zejména takové komunity a instituce, které usilují o změnu prostřednictvím uměleckého vzdělání, psychické péče o člověka a péče o sebe navzájem. Je mnoho nedostatečně viditelných skupin, které prohlubují feministické hodnoty ve společnosti, jsou tak neustále otevřeny kritice a možnosti vyslechnout potřeby daného člověka. Proto s nimi souzníme, budeme s nimi usilovat o vytvoření kontaktního a nekofliktního prostředí a přiučovat se od nich poznávat a přiznávat své vlastní chyby. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Za svou základní stavební jednotku považuje add akt přídatku a manifestaci statementu, který vždy počítá (+) se svou vlastní korekturou.