Marina ve sklenici vody

Darina Alster

Rozpouštím obraz Mariny Abramovič jako kus chleba ve sklenici sody
Po čase zbude z ní ohlodaný kousek obličeje s odhodlaným pohledem.

Rozpouštím fotku Mariny ve sklenici Coly.
Probublá se ve vlhký prach na hladině, odrážející výrazy mnoha lidí, bezprizorních dětí v uprchlických táborech.

Scrolluju její fotky na google.
Marina sedící na koni s bílým praporem.
Marina s hadem.
Se samopalem. S železnou vůlí. S kovovou dělohou.
Červená, bílá, černá, modrá
Ikonický výraz sfingy bez náznaku pohybu. 

Jak dlouho bych vydržela sedět naproti Marině? Zírat do očí jejího hlubokého zrcadla…

Strach z řízení, strach z létání, strach z hadů…Globální a politické strachy, strach ze změny klimatu…

Z fotky Mariny ve sklenici vody odpadla vrstva filmu s jejím obličejem. Papír se roluje jako velikonoční obtisk, rychle vypouští černé tenké kořínky tiskové barvy.
Ty kořínky připomínají záblesky z teslova generátoru elektřiny.
Obličej se bez nich stává beztvarou hmotou…

Marina krásná srbská umělkyně s plastickou trhavinou v ruce.
Marina pláče před televizí vysílající přímý přenos Titova pohřbu.
Marina partizánská dcera.

Marina jako VR avatar hluboko v potopě světa.
Marina na divadelním podiu vyskakuje z dortu.
Má sukni jako obří dort.

Nahý kurátor připoutaný k obřímu dortu.
Dort ve tvaru ležící Mariny. 

Mariny tělo jako živoucí archiv.
Marina management.
Marina jako tající špička ledovce svého teamu. 

Zástup jejích ex-přítelů ve formaci skládá ze svých těl jednotlivá jména:
Ulay Ulay Ulay. Paolo Canevari a jeho sexy antropoložka Betony Vernon. 

Marina pečující.
Marina neschopná dělit se o své muže.
Marina objektifikující těla mužů, jejich životy i práci.
Marina je jako magnet. Všichni směřují k ní jako na nakloněné desce. Obří vulva ze které vychází zástup lidí.

Marina je někdy tak nespravedlivá!  

Marina mrak, moře, inteligentní oceán…

Marina žena umělkyně celý život bojující se svým egem, se svou ženskou rolí, s vrozenými stereotypy, s nátlakem společenských očekávání

Marina muž má fakt kuráž, je nelítostná a umí se soustředit.
Nekompromisně prochází zdí.
Mění paradigma se svítícím penisem v ruce. 

Marina zacházející se svým tělem jako s karoserií.
Marinin Munchův výkřik
Marina prudce vášnivá, avšak neschopná mateřské lásky.

Marina  křištálový masiv kráčející mezi nakaženými čínskými vesnicemi..
Marina Madonna.
Marina jako moment, kdy se nic na světě nepohne.
minuta ticha

Marina for ever!